Voor de leeftijd voor het plaatsen van een piercing gelden de volgende regels:

Jonger dan 14 jaar

Als je jonger bent dan 14 jaar kun je bepaalde piercings beter niet laten zetten. Je lichaam
groeit nog dus is het beter voor sommige piercings nog even te wachten. Onder de 16 jaar moet je altijd bijgestaan zijn door tenminste een van de wettige vertegenwoordigers. Die zich kunnen legitimeren en het toestemmingsformulier moeten ondertekenen.

Vanaf 14 jaar

Jongeren tussen de 14 en 16 jaar komen in aanmerking voor alle piercings
(uitgezonderd genitale piercings), maar moeten vergezeld zijn van hun wettige
vertegenwoordiger die zich moet kunnen legitimeren en het toestemmingsformulier
moet ondertekenen.

Vanaf 16 jaar

Jongeren vanaf 16 jaar komen in aanmerking voor alle piercings. Zij mogen het
toestemmingsformulier zelf tekenen. Uit ethische redenen plaatst Free Mind echter
geen genitale piercings bij personen jonger dan 18 jaar evenals tepelpiercings bij dames onder de 18jaar.

Volwassenen komen in aanmerking voor alle piercings.

Toestemmingsformulier

In alle gevallen moet er steeds een toestemmingsformulier ondertekend worden.
Bij twijfel over je leeftijd vragen wij steeds naar een geldig legitimatiebewijs alvorens
een piercing te plaatsen.